Gündem
Eğitim mi, öğretim mi?
28.12.2017 18:03
Eğitim mi, öğretim mi?
Günlük hayatta eğitim ve öğretim kavramları birbiriyle karıştırılan, bazen de birbirinin yerine kullanılan kavramlardır.
Eğitim kavramı birçok eğitim bilimci tarafından tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Bu tanımlardan en çok kabul gören eğitim tanımı Prof. Dr. Selahattin ERTÜRK tarafından yapılmıştır. Ertürk’e göre eğitim: bireyin yaşamında kendi yaşantısı yoluyla kalıcı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirebilme süreci olarak tanımlamıştır.
Öğretim kavramı ise belli bir konunun belli bir zaman diliminde bireylere kazandırılması için yapılan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Durum böyle olunca bu iki kavramı birbirinin yerine kullanamayız. Eğitim genel olarak öğretimi de kapsamaktadır.
Şimdi gelelim sorumuza: Eğitim mi, öğretim mi?
Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı âtiye hazırlamak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Devlet ya da özel eğitim kurumları bu ülkenin insanlarına kaliteli bir eğitim vermek için çaba göstermektedirler.
Lâkin öğretime verilen değer, eğitime verilen değeri geçtiği zaman sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Böyle olduğu zaman kendimize sormamız gereken soru şudur: Bir yerlerde hata yapıyoruz ama nerede?
Öğretimden önce, eğitim öncelikli olmalı. Vatan, bayrak, mukaddesat sevgisi çocuklarımızın kalbine özümsetilmeli, “önce ahlak ve terbiye” parolası ile yavrularımızın ruh alemi imar edilmeli. Aksi takdirde akıllı gördüğümüz, fende, bilimde ihtisas yapmış; halk deyimi ile mürekkep yalamış, makam sahibi olmuş şahsiyetlerin ekmeğini yediği, suyunu içtiği, imkanlarıyla öğretim düzeyini artırdığı vatanına, milletine, bayrağına yaptığı hainliklerin başka izah edilebilir yönü var mıdır?
Sağlıklı bir öğretimin ön koşulu, eğitim öncelikli bir öğretim programıdır. İnsanı sevmeyen, insana değer vermeyen, ülkesini sevmeyen, lügatlerinde vatan ve millet; bayrak ve mukaddesat kelimeleri bulunmayan insanlara bir şeyler öğretebilirsiniz ama karakteri düzgün bireyler olarak yetiştiremezsiniz. İşte bu noktada yine eğitim diyoruz.
Yunus Emre’nin;
“İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır”
Dizeleri sorumuzun cevabını en sarih bir şekilde açıklamaktadır.
Kendini bilmeli insan, başta kendimiz için, sonra ailemiz, ülkemiz, sahip olduğumuz kutsal değerlerimiz için ne yapmalıyız? İşte bu şuur beyinlerden önce gönüllere nakşedilmeli, karakteri sağlam ve düzgün nesiller yetiştirmek öncelikli olmalıdır.
Biz eğitim ve öğretimde nihai hedef olarak hep akademik başarı bekledik. Başarılı olsun da ne düşünürse düşünsün, mantığı işte bu çıkmazı oluşturdu. Askeri üniformayı giymiş lakin vicdandan yoksun, kalbinde zerre miktarı Allah korkusu kalmamış insan o şerefli üniformayı taşıyabilir mi? Yaşadığımız hadiseler bu durumu tasvip eder nitelikte değil midir? Bir şeyler öğretilmiş lakin insan olmayı öğrenememiş kısaca adam olamamış güruhları görünce karakter ve şahsiyet eğitiminin, öğretimde öncelikli bir sırada olması gerektiğini anlıyoruz.
Eğitimciler olarak öğrencilerimizden beklentimiz, eğitimin her kademesinde okuduğunu anlamada yüksek bir performans, matematik ve fen de dünya ile yarışır bir hale gelmeleridir. Lakin bu gayeye ulaşmak için gösterilen bu gayret, değerler noktasında da gösterilmezse bir kanadı olmayan kuş kabilinden toplumda istenilen yere erişme arzusu tam olarak gerçekleşemeyecektir.
Hemşehrimiz değerli fikir adamı Nurettin Topçu’nun veciz ifadeleri değerler eğitiminin ne denli önemli olduğunu bize gösteriyor:
“Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun; her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın; hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin; her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın; vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin.”
Değerler eğitiminin önemini öğrencilere özümsetmeye çalıştıran Milli Eğitim Bakanlığı da dersler ve çeşitli etkinliklerle toplumun beklediği bu davranışları öğrencilere kazandırmayı kendine gaye edinmiştir. Bakanlığın değerler eğitimi çalışmaları gerçekten başat bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Değerler eğitimine önem veren bir toplumda eğitim ve öğretim kavramlarını daha iyi anlayan, içselleştiren ve toplumun refahı için çalışan bireyler yetişecektir.
Hâsıl-ı kelam; eğitim, öğretime giden yoldur. Eğitilmiş nesil bilgiyi özümseyecektir, çevresine duyarlı olacaktır, vatan ve millet kavramları lügatinde en mukaddesat olarak yer edinecektir. Bugün Allah için, insanlık için, ülkem için ne yaptım? Sorularını kendisine sorarak vicdan muhasebesiyle kendini daima geliştirme ve yetiştirme gayreti içinde olacaktır. Bu gayret de ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştıracak ve atiye daha güvenle bakılacak bir toplum inşa edecektir.
 • 11:48

  Narman'da Afrin Mitingi Düzenlendi

 • 09:40

  Narman'da 20 Bayan Girişimciye Süt Makinası Hediye Edildi.

 • 22:17

  Narman Peri Bacaları

 • 22:14

  Soğuk Süt Üretimi ve Toplama Organizasyonu

 • 22:07

  Ahırların Şehir Dışına Çıkarılması

 • 20:32

  Narman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanını Seçti

 • 01:51

  Bayan çiftçilere hijyenik süt eğitimi verildi.

 • 12:21

  NarmanSpor Bayan Buz Hokeyi Takımımız Şampiyonluğa Oynuyor

 • 19:08

  Narman'da Hayvan Hastalıklarıyla İlgili Mücadele Başlatıldı

 • 17:03

  Narman'da İlkokul Kademesindeki Öğrencilere Sıra Minderi Dikildi